دوست دارم زمان کشیده شود. دوست دارم بدنم را بکشم روی امتداد

زمان.دوست دارم همیشه زمان همین نزدیکی ها باشد. خیلی جلو نرود.

دوست دارم.....

2011/6/27

/ 1 نظر / 14 بازدید
ابلیس!

تو بی نظیری مهسا جان.......